Pomorski fakultet Kotor, 18.01.2018

Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na NauticiRezultati zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici dati su na oglasnoj tabli.