Pomorski fakultet Kotor, 01.02.2018

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Elektronske navigacije na Nautici (ponovci)Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Elektronske navigacije na Nautici (ponovci) dati su na oglasnoj tabli.