Pomorski fakultet Kotor, 09.09.2018

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika II na NauticiIspit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika II na Nautici  odrzace se u utorak, 11. septembra 2018. godine sa pocetkom u 11:00 sati.