Pomorski fakultet Kotor, 18.12.2017

Kolokvijum II iz Prakticne nastave / Simulatori na NauticiKolokvijum II iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici odrzace se u cetvrtak, 21. decembra 2017. godine sa pocetkom u 12:15 sati.
Studenti su obavezni da prikazu identifikacioni dokument.