Pomorski fakultet Kotor, 25.12.2017

Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Nautici BarRezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Nautici Bar dati su na oglasnoj tabli.