Pomorski fakultet Kotor, 02.05.2018

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.