Pomorski fakultet Kotor, 20.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.