Pomorski fakultet Kotor, 25.12.2017

Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.