Pomorski fakultet Kotor, 28.10.2017

Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama odrzace se u subotu, 18. novembra 2017. godine sa pocetkom u 9:00 sati, ucionica B1.