Pomorski fakultet Kotor, 22.03.2020

Materijali za predmet Elektromagnetska kompatibilnost brodskih uređajaMaterijali za predavanja i vježbe se nalaze u okviru predemeta Elektromagnetska kompatibilnost brodskih uređaja (PE treća godina) na Moodle platformi.

Broj posjeta : 20