Pomorski fakultet Kotor

Objavljen članak o zaštiti i upravljanju morskom sredinom
Objavljen članak o zaštiti i upravljanju morskom sredinom

Akademsko osoblje Pomorskog fakulteta Kotor nastoji da uz tehničke resurse i usklađivanje nastavnih planova i programa, stalno osavremenjuje edukativne metode pružajući domaćim i inostranim studentima priliku da postanu kompetitivni na pomorskom tržištu rada.

Dokumenti

Broj posjeta : 82