Pomorski fakultet Kotor

Interni sastanak povodom otvaranja I&E centra u sklopu BLUEWBC projekta
Na Pomorskom fakultetu Kotor 26. januara 2022. godine održan je interni sastanak na projektu pod nazivom “Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries” (BLUEWBC) u sklopu Erasmus + programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Sastanku su prisustvovali članovi radnog tima kotorskog fakulteta i Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis iz Nikšića. 

Na sastanku je bilo riječi o planu otvaranja Centra za istraživanja, inovacije i preduzetnišvo na Pomorskom fakultetu Kotor, čiji će resursi biti prezentirani široj zajednici, gdje će aktivno učešće uzeti studenti i poslodavci iz sektora plave ekonomije, inovacija i preduzetništva. Takođe, članovi radnih timova su napravili nacrt promotivnih i diseminacionih aktivnosti za 2022. godinu kako bi se dosadašnji rezultati BLUEWBC projekta mogli predstaviti na najbolji način. Planiranje pohađanja obuka u Norveškoj i Litvaniji je bila jedna od tačaka dnevnog reda današnjeg sastanka.

U međuvremenu je na Pomorskom fakultetu Kotor i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo instalirana vrijedna oprema za unapređenje nastave na osnovnim i master studijama. Većina opreme je sastavni dio centra u okviru kojeg će do kraja projekta biti organizovane obuke sa poslodavcima i studentima koje će poslužiti kao spona za razvoj koncepta cjeloživotnog učenja (LLL), promotivni događaji koji će poslužiti za bolje povezivanje sa relevantnim interesnim grupama, razmjenu iskustava u oblasti plave ekonomije, inovacija i preduzetništva. Riječ je o koracima koji su usmjereni ka ostvarenju osnovnog cilja projekta, da se kroz izgradnju kapaciteta (edukativnog, tehničkog i prostornog) pripremi ambijent koji će na pravi način povezati akademsku zajednicu sa pomorskom privredom i u čemu nam u velikoj mjeri podršku pružaju Privredna komora Crne Gore i Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Nikšić.

Sastanku su ispred Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore prisustvovale mr Radmila Gagić i mr Maja Škurić, dok su učesnici sa IPC Tehnopolis bili Aleksandar Janičić i Anja Grabovica.

 

Broj posjeta : 266

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.