Održani info dan i obuka na BLUEWBC projektu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore je ove nedjelje organizovao dvodnevnu obuku o praksama u inovacijama i preduzetništvu (I&E) u plavoj ekonomiji za studente, akademsko osoblje i predstavnike relevantnih privrednih subjekata u okviru Erasmus+ projekta pod nazivom „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC”.

U cilju unaprijeđenja plave ekonomije koja se zasniva na inovacijama i preduzetništvu, u Crnoj Gori je neophodno raditi na povezivanju i razmjeni pozitivnih iskustava i praksi sa zemljama u regionu i Evropskoj uniji. Ključni faktori za postizanje predviđenih ciljeva su izmjena postojećih i razvoj novih nastavnih predmeta na osnovnim i master studijama, te stvaranje interesantnog, inovativnog i dinamičnog okruženja u oblasti pomorstva, sve sa ciljem privlačenja što većeg broja mladih i talentovanih studenata i motivisanja akademskog osoblja.

Info sesija i konferencija za medije je održana se u četvrtak, 28. aprila 2022. godine kada je predstavljena oprema koja čini sastavni dio Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo. Događaju je prisustvovalo preko 70 učesnika, od čega nekoliko predstavnika državnih institucija i relevantnih privrednih subjekata iz Crne Gore, predstavnici partnerskih institucija sa Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU), Univerziteta “Ismail Ćemali” u Valoni, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tirani, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Vilnius Gediminas Tehničkog Univerziteta, Pomorskog trening centra NTNU Ocean Training AS iz Alesunda, Privredne komore Crne Gore, Uprave za pomorstvo Albanije iz Drača, Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ Nikšić, studenti i akademsko osoblje sa Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore.

Do januara 2023. godine je predviđeno da se na Pomorskom fakultetu Kotor održe dodatne obuke i “Nedjelja plavog hakatona (A Week of BLUE Hackathon)” koja će još jednom povezati akademsko osoblje, studente i relevatne aktere iz privrede, predstavnike startapova i spinof kompanija koje se bave inovativnim pristupima i preduzetničkim poslovanjem, u zajedničkim aktivnostima održive plave ekonomije, ilustracije, dizajna, inovacija, preduzetništva, 3D animacije itd.

Nakon održane obuke, posjetiocima je uručen sertifikat od strane koordinatora BLUEWBC projekta, gospodina Arnfinna Oksavika sa NTNU univerziteta i rukovodioca projekta ispred Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danila Nikolića.

 

Mediji:

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/na-pomorskom-fakultetu-predstavljen-novootvoreni-centar-za-istra%C5%BDivanje,-inovacije-i-preduzetni%C5%A0tvo/2

https://jadrannovi.me/drustvo/na-pomorskom-fakultetu-predstavljen-novootvoreni-centar-za-istrazivanje-inovacije-i-preduzetnistvo 

https://cglocalinfo.me/vijest/15477 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.