Pomorski fakultet Kotor, 05.02.2021

Sastanak članova konzorcijuma na WRECKS4ALL projektuRadni sastanak u vezi plana nabavke i tekućih aktivnosti na projektu pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” - WRECKS4ALL (eng. Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer) Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je putem Zoom aplikacije, u petak 5. februara 2021. godine.

Ovom sastanku su prisustvovali dekan Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Špiro Ivošević i MSc Maja Škurić, kao i članovi radnog tima partnerskih institucija: Turističke organizacije Opštine Bar, Turističke Zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatskog pomorskog muzeja Split iz Hrvatske. Dogovoreno je da se sljedeći sastanak Upravnog odbora na projektu organizuje krajem ovog mjeseca, shodno planu aktivnosti.

Broj posjeta : 160