Pomorski fakultet Kotor, 18.09.2020

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore održan prvi sastanak partnera na WRECKS4ALL projektuPrvi projektni sastanak partnera na projektu pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” - WRECKS4ALL (eng. Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer) održan je danas na Pomorskom fakultetu Kotor. Ovom sastanku su prisustvovali članovi radnog tima partnerskih institucija na projektu, i to: Turističke organizacije Opštine Bar, Turističke Zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatskog pomorskog muzeja Split iz Hrvatske.

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore rukovodiće dvogodišnjim projektom o zaštiti podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju na putu ka stvaranju nove turističke ponude i njegova implementacija je započeta 15. avgusta 2020. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 1,016,778.32 eura, dok je predviđeni iznos sredstava za Pomorski fakultet Kotor 334,737.17 eura. Finansiranje ovog projekta je odobreno od strane Zajedničkog nadzornog odbora drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Glavni cilj projekta jeste da doprinese jačanju i diverzifikaciji turističke ponude zasnovane na podvodno-kulturnom nasljeđu regije Istočnog Jadrana kroz prekogranično upravljanje, zaštitu, promociju i održivu valorizaciju podvodnih brodskih olupina. Očekuje se da će navedeni projekat u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju trenutnog stanja jedinstvene podvodne kulturne baštine regiona, evidenciji i zaštiti iste, kao i promociji ovog značajnog segmenta savremene turističke ponude. Planirano je da se na regionalnom nivou predložiti najbolji model za predstavljanje destinacijskog menadžementa i podvodnog kulturnog nasljeđa koji će obezbijediti konkurentnost ronilačko-turističkih destinacija Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Projekat će podržati razvoj pametnog i održivog rekreativnog ronilačkog turizma zasnovanog na podvodnom kulturnom nasljeđu omogućavajući pristup široj javnosti kroz inovativne digitalne tehnologije. Podstaći će se uspostavljanje transnacionalnih tematskih ruta za ronjenje duž istorijskih navigacionih ruta što ima za cilj povezivanje zemalja u regionu Istočnog Jadrana na osnovu njihovog podvodnog kulturnog nasljeđa, unapređujući njegovu zaštitu, razumijevanje i uživanje, istovremeno povećavajući atraktivnost turističkih ekonomija regiona u cjelini koje govore o vezama i jedinstvu regiona.

Ono što WRECKS4ALL projekat izdvaja jeste inovativni pristup koji se ogleda kroz digitalizaciju podvodne kulturne baštine. Inovativno 3D fotogrametrijsko mapiranje podvodnih brodskih olupina predstavlja metodu za njihovo očuvanje, monitoring i dostupnost široj javnosti kroz Virtuelnu (Virtual) i Proširenu (Augmented) stvarnost, internet platforme i virtuelni obrazovni pristup.

Pored niza aktivnosti i definisanih izlaznih proizvoda tokom njegove implementacije, ovim projektom su predviđene adaptacije prostorija na Pomorskom fakultetu Kotor u kojima će se prilagoditi izložbeni prostor (eng. show room) za potrebe održivosti projekta i stvaranje nove turističke ponude. Takođe, kroz projekat će se obezbijediti vrijedna oprema za dubinsko ronjenje (eng. scuba diving), podvodno snimanje i VR/AR oprema za izložbeni prostor na Fakultetu.   

Podršku u realizaciji projekta WRECKS4ALL pružiće Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Bosne i Hercegovine - Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Opština Bar, Turistička organizacija Tivat, i Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/mobile/infos/ekonomija/na-pomorskom-fakultetu-odrzan-prvi-sastanak-partnera-na-wrecks4all-projektu

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-pomorskom-fakultetu-kotor-univerziteta-crne-gore-odrzan-prvi-sastanak-partnera-na-wrecks4all-projektu

https://skalaradio.com/na-pomorskom-fakultetu-kotor-univerziteta-crne-gore-odrzan-prvi-sastanak-partnera-na-wrecks4all-projektu/

https://www.bokanews.me/featured/zastita-podvodnog-nasljeda-kroz-digitalizaciju-i-valorizaciju-kao-novi-oblik-turisticke-ponude/

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&clanak=760252&datum=2020-09-19

 

Broj posjeta : 103