Održana EUREKA PROCHA-SMA projektna radionica o primjeni materijala sa memorisanim oblikom u pomorskoj industriji
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor, a posredstvom bilateralnog projekta EUREKA PROCHA-SMA, u Hotelu Cattaro (Kotor) održana je radionica  pod nazivom „Primjena materijala sa memorisanim oblikom u pomorskoj industriji (eng. Application of shape memory materials in the maritime industry).

Cilj projekta EUREKA PROCHA-SMA “Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primjenu u stomatologiji i nautici” jeste razvoj i proizvodnja novih materijala sa memorisanim oblikom (SMM) poboljšanih osobina biokompatibilnosti i otpornosti na koroziju, sa dva jedinstvena efekta: memorije oblika (SME) i pseudo-elastičnosti (PE) za aplikaciju u stomatologiji i nautici. Koordinator ovog projekta je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a partneri su: Pomorski fakultet Kotor i Zlatarna Celje d.o.o. Beograd.

EUREKA PROCHA-SMA radionicu otvorio je rukovodilac projekta za Pomorski fakultet Kotor, prof. dr Špiro Ivošević, predstavivši osnovne ciljeve projekta, aktivnosti i postignute rezultate. U ime koordinatora projekta, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vojkan Lazić prezentovao je dostignuća i značaj primjene biomedicinskih legura u medicini i stomatologiji. Takođe, putem prezentacije se obratio prof. dr Goran Vukelić sa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao ekspertska podrška. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa primjenom novih materijala u pomorskoj industriji. Prof. dr Špiro Ivošević se osvrnuo na primjenljivost materijala sa memorisanim oblikom u nautici i prezentovao rezultate sprovedenog eksperimenta u Bokokotorskom zalivu baziranom na praćenju promjena koje je morsko okruženje imalo na postavljene uzorke ispitivanih materijala.

Drugi dio radionice se odnosio na diskusiju o mogućoj upotrebi SMM materijala u nautičkoj i pomorskoj industriji i budućim pravcima istraživanja. U diskusiji su pored projektnog tima, aktivno učestvovali predstavnici privrednih subjekata nautičke industrije Crne Gore iz područja: servisiranja nautičkih plovila, jahting agenture, proizvodnje i prodaje pomorske opreme i opreme za spašavanje života, inspekcijskih pregleda i brodskih mjerenja, pomorske geodezije i brodarske industrije.

Zaključeno je da su rezultati projekta EUREKA PROCHA-SMA inovativni i korisni u pogledu pronalaska optimalnog tehnološkog procesa proizvodnje SMM materijala sa potpuno novim tehnologijama (CC, RS, ECAP) primjenljivim u stomatologiji i nautici.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.