Pomorski fakultet Kotor

Zvanična posjeta Upravi carina Crne Gore u okviru projekta „Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare – ISACC“
Zvanična posjeta Upravi carina Crne Gore u okviru projekta „Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare – ISACC“

Predstavnica Univerziteta Crne Gore – Pomorskog fakulteta Kotor, mr Radmila Gagić, kao članica tima na projektu pod nazivom „Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare – ISACC“ (“Innovative Systems to enhance Antifraud Customs Controls  – ISACC”), posjetila je 20. maja 2021. godine predstavnike Uprave carina Crne Gore, pridružene partnerske institucije na projektu.

Tom prilikom je održan sastanak na temu tekućih i budućih aktivnosti na projektu, sa posebnim osvrtom na proces harmonizacije carinskih procedura na nivou zemalja učesnica u programu i kreiranje interoperabilne nadzorne IT platforme koja će biti instalirana na identifikovanim lokacijama.

Pored toga, Gagić je zajedno sa Azrom Bećović i Jelenom Perućicom, predstavnicama radnog tima Uprave carina, razmatrala pojedinosti vezano za potpisivanje Sporazuma o razumijevanju i saradnji u sklopu projekta.

Jedan od glavnih ciljeva ISACC projekta je da uz sredstva obezbijeđena kroz Program prekogranične saradnje Interreg-IPA Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020 bude uspostavljena koordinisana mreža ključnih institucija i javnih operatera u programskom području koja će sarađuju na rešavanju zajedničkih izazova povećanja efikasnosti carinskih postupaka, olakšavanja trgovine i poboljšanja procesa razmjene informacija o prometu robe.

Na ovaj način, institucije iz Crne Gore rade aktivno na postizanju predviđenih ciljeva, te očekuju podjednako uspješnu saradnju i učešće obije institucije i ubuduće.

Broj posjeta : 84

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.