U okviru ISACC projekta održan Info dan i sastanak Upravnog odbora u Bariju
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru Interreg IPA CBC IT-AL-ME projekta „Inovativni sistemi za unaprijeđenje carinske kontrole protiv prevare - ISACC” predstavnici radnih timova Univerziteta Crne Gore – Pomorskog fakulteta iz Kotora i Uprave prihoda i carina Crne Gore učestvuju na Info danu i sastanku Upravnog odbora, istraživačkog i ekspertskog savjeta. Sastanak je organizovan u prostorijama Lučke uprave u Bariju (Italija). Na sastanku su prisustvovali predstavnici timova partnerskih institucija i prudruženih partnera na projektu, kao i projektni oficir Zajedničkog tehničkog sekretarijata na programu, gđa. Aurora Maria Losacco.

Budući da projekat ulazi u poslednju fazu implementacije agendom su bile predviđene detaljne prezentacije ključnih tekućih i budućih aktivnosti. Očekuje se da u narednom periodu fokus bude na potpisivanju Izjave o zainteresovanosti (WP T1), finalizaciji faze testiranja interoperabilne ISACC platforme (WP T2), pokretanju i sprovođenju Pilot faze u primjeni razvijene platforme na carinskim ispostavama Luka Bari, Luka Bar, Luka Drač za elektronsku razmjenu podataka na nivou programskih zemalja (WP T3), organizaciji obuka carinskih službenika i predstavnika privatnih logističkih operatora, špeditera i drugih interesnih grupa (WP T4) i organizovanju 2 Info dana u Crnoj Gori i Italiji za predstavnike medija, ciljnih grupa i zainteresovanu širu javnost (WP TC).

Svi prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji iznoseći konkretne stavove i pitanja. Generalni zaključci sa sastanka predstavljaju okosnicu daljeg procesa implementacije i očekuje se da doprinesu uspješnoj finalizaciji projekta.

  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.