Pomorski fakultet Kotor

Termin kolokvijuma
Kolokvijum ce se održati u četvrtak, 28.11. u amfiteatru, sa pocetkom u 11:15h.

Studenti imaju obavezu da ponesu indeks/lična dokumenta.

Broj posjeta : 152