Pomorski fakultet Kotor

Prvi termin za odbranu seminarskih radova
Četvrtak, 12.12. sa početkom od 12:30h u amfiteatru.

Broj posjeta : 138