Pomorski fakultet Kotor

Odlaganje nastave
Zbog novonastale epidemiološke situacije i preporuke dekana Univerziteta Crne Gore vježbe za predmet Planiranje prevoza tereta neće održati u rasporedom časova predviđenom terminu i da će o novom terminu održavanja vježbi studenti  biti blagovremeno obaviješteni.

Broj posjeta : 62