Pomorski fakultet Kotor, 19.04.2018

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) dati su na oglasnoj tabli.