Pomorski fakultet Kotor, 31.03.2021

Održan sastanak prvog radnog paketa MEP&M projektaAktivnosti prvog radnog paketa na projektu pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) Erasmus+ programa koji je odobren za finansiranje od strane Evropske komisije u naredne tri godine, nastavljene su kroz organizaciju online sastanka partnera koji je održan 30. marta 2021. godine. Ova aktivnost je koordinisana od strane kolega sa Univerziteta Côte d’Azur iz Francuske.

Partneri su govorili o podproizvodima prvog radnog paketa, predstavljeni su odgovarajući master programi i savremene tehnologije za online učenje; predloženi su planovi u okviru četvrtog i petog radnog paketa, kao i Project Handbook – uputstvo za dobar projektni i finansijski menadžment. Dogovoreno je da sljedeći sastanak na nivou konzorcijuma organizuju kolege sa Univerziteta u Ljubljani u aprilu 2021. godine koji će predstaviti Distance Learning i druge pedagoške metode od važnosti za budući zajednički master program na engleskom jeziku.

Broj posjeta : 120