Posjeta Pomorskom fakultetu Kotor povodom realizacije zajedničkog ERASMUS+ CBHE projekta „MEP&M“

17.02.2022


Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma su posjetili Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore u utorak, 15.02.2022. godine. Povod sastanka je bio razmatranje tekućih aktivnosti u sklopu zajedničkog međunarodnog projekta „Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M)“ koji je počeo sa realizacijom 15.01.2021. godine. Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Tokom radnog sastanka predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor prezentovali su postojeće infrastrukturne kapacitete, brodske simulatore, laboratorijsku i drugu sofisticiranu opremu koja se koristi u naučne i istraživačke svrhe u okviru Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo. Takođe, predstavljeni su prethodni i trenutni bilateralni i međunarodni projekti i postignuti dosadašnji rezultati.

Kroz otvoreni dijalog razmotreno je nekoliko pravaca buduće saradnje između Agencije za zaštitu životne sredine i Pomorskog fakulteta Kotor na polju zaštite morske i životne sredine, istraživanja priobalja, mora i podmorja, kao i spremnost Ministarstva da se aktivno uključi u postojeće aktivnosti i podrži svaku novu inicijativu.

U narednom periodu očekuje se aktivnije učešće predstavnika Agencije, članova MEP&M projektog tima, u organizaciji razvojnih aktivnosti vezanih za akreditaciju zajedničkog interdisciplinarnog master progama na engleskom jeziku. Pored toga, predstavnici obije institucije učestvuju u pripremi prijedloga novog projekta koji se odnosi na dekarbonizaciju u pomorskom transportu i logistici nadajući se još jednom zajedničkom uspjehu.  

 

Broj posjeta : 187

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.