Pomorski fakultet Kotor

Održan „Kick-off“ sastanak za projekat ADRION – EUREKA
U nizu aktuelnih projekata u kojima Pomorski fakultet Kotor učestvuje, u okviru Univerziteta Crne Gore, ovih dana zvanično je pokrenut i projekat EUREKA u okviru prekogranične saradnje za područje Jadransko – jonskog regiona. Projekat ima za cilj unapređenje sigurnosti na moru, poboljšanje koordinacije i komunikacije između administrativnih službi i unapređenje pouzdanosti i konkurentnosti pomorskog transporta u pomenutom regionu. Projekat se finansira iz Fonda za evropski regionalni razvoj (ERDF) i „IPA II“ fonda za pretpristupnu pomoć, a ukupan opredijeljeni budžet iznosi nešto preko 3 miliona eura.

„Kick-off“ inicijalni sastanak kojemu su prisustvovali predstavnici partnera na projektu i predstavnici Zajedničkog sekretarijata za ADRION projekte održan je 16. decembra 2020. godine. Ispred vodećeg partnera na projektu, govorili su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, a sastanku su prisustvovali i predstavnici ostalih partnerskih institucija iz regiona: Ministarstva infrastrukture i saobraćaja – Obalne straže Republike Italije, Ministarstva za infrastrukturu – Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ministarstva infrastrukture i energije Albanije, Ministarstva pomorstva i ostrvskih politika – Obalne straže Grčke, Pomorskog fakultet Sveučilišta u Rijeci, a iz Crne Gore, prisutne partnerske institucije bile su Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama iz Bara i Pomorski fakultet Kotor ispred Univerziteta Crne Gore.

Na sastanku su predstavljeni opšti ciljevi i planovi projekta, konkretni planovi za prvi projektni period, a date su i osnovne informacije u vezi sa izvještavanjem i finansijskom dokumentacijom. Predstavljeni su ukratko i radni paketi projekta, pa je tako tim Pomorskog fakulteta Kotor predstavio svoju instituciju i radni paket „Komunikacija“ za koji će biti zadužen tokom trajanja projekta, odnosno do sredine 2023. godine, uz učešće i u ostalim predviđenim radnim paketima. Projektni tim Pomorskog fakulteta Kotor za projekat ADRION – EUREKA činiće: prof. dr Špiro ivošević, mr Zorica Đurović i Ana Babović.

Broj posjeta : 32