Pomorski fakultet Kotor

Održan seminar za crnogorske partnere na projektima programa ADRION
Održan seminar za crnogorske partnere na projektima programa ADRION

U utorak, 8. juna 2021. godine, u Podgorici je održan seminar za partnerske institucije na projektima programa ADRION iZ Crne Gore. Seminar je organizovan od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Crne Gore, a na osnovu iskazanog interesovanja crnogorskih institucija koje učestvuju u projektima programa ADRION posvećenom investiranju u inovativne sisteme, kulturno i prirodno nasljeđe, očuvanje životne sredine, održivi transport i mobilnost, kao i izgradnju neophodnih kapaciteta. Povezujući osam partnerskih zemalja, ADRION ima za cilj formiranje administrativnih okvira i pokretanje inovativnih sistema upravljanja za dobrobit više od 70 miliona stanovnika Jadranskog i Jonskog regiona.  Seminaru su pored predstavnika Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, učestvovali i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama iz Bara i predstavnici Glavnog grada.

Predavači na seminaru bili su  gospodin Miloš Marković, kontakt osoba za ADRION program na nacionalnom nivou (eng. National Contact Point) ispred Kancelarije za evropske integracije, g-đica Milica Brković, kontrolor prvog nivoa (eng. First Level Controller) u okviru Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a putem onlajn aplikacije, prezentaciju je održala i predstavnica Zajedničkog sekretarijata (eng. Joint Secretariat) za projekte Instrumenta za predpristupnu pomoć (eng. skr. IPA), gospođa Jelena Kolić.

Prezentacija gospodina Markovića odnosila se na opšte procedure u vezi sa implementacijom projekata programa ADRION, procesom podnošenja izvještaja, u vezi sa komunikativnim i promotivnim aktivnostima i procedurama za oslobađanje troškova od PDV-a. Gospođica Brković uputila je prisutne u pravila o prihvatljivosti troškova, izdavanju sertifikata i provjera troškova, dok se prezentacija g-đe Kolić odnosila na procedure sprovođenja javnih nabavki.

Predavači su takođe odgovarali na konkretna pitanja prisutnih u vezi sa pojedinačnim projektima u kojima učestvuju i izrazili spremnost da budu na raspolaganju ADRION partnerima u našoj zemlji za sve informacije i uputstva u vezi sa implementacijom projekata trećeg poziva za jadransko-jonski region. Dobijene informacije i saradnja sa predstavnikom programa i kontrolorom prvog nivoa biće od velike koristi i projektnom timu Pomorskog fakulteta Kotor, naročito s obzirom na predstojeći prvi period izvještavanja za projekat “Jadransko-jonski zajednički pristup za razvoj i harmonizaciju procedura i propisa u oblasti bezbjednosti plovidbe” (eng. Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonization of procedures and regulations in the field of navigation safety, poznatim pod akronimom EUREKA.

Broj posjeta : 157