Pomorski fakultet Kotor

Promocija knjige „Lepant 1571. i krčka galija: itinerari istraživanja“ održana u Pomorskoj biblioteci
 U okviru međunarodne kulturne saradnje gradova Krka i Kotora u prostorijama Pomorske biblioteke u Kotoru, u subotu 12. juna u 20:00 časova održana je  pomocija  knjige „Lepant 1571. i krčka galija: itinerari istraživanja“, autora prof. dr. sc. Slavena Bertoša.

Na početku prisutnima se obratila Nataša Gobović rukovoditeljka Pomorske biblioteke i izrazila zadovoljstvo što je poslije dužeg vremena Biblioteka domaćin jednog intersantnog kulturnog događaja.

Direktorica Centra za kulturu Grada Krka Maja Parentić naglasila je da je veza između dva grada (Krka i Kotora) u posljednjih 12 godina nastala baš na temeljima obilježavanja Lepanske bitke, a ova knjiga je rezultat autorovog dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada.

Bogatu biografiju profesora Bertoše predstavila je Ana Kerndl, viša bibliotekarka Pomorske biblioteke. Prof. Bertoša je diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Ka Foskari u Veneciji. Magistarsku i doktorsku tezu odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za redovnog profesora izabran je 2013. godine, što ga je uvrstilo u red najmlađih redovnih profesora istorije u Republici Hrvatskoj. Danas predaje gotovo na svim Sveučilištima u Hrvatskoj. Njaviše je istraživao istoriju srednjeg i novog vijeka na teritoriji Istre i Kvarnera. Autor je 10 knjiga i oko 450 članaka. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima se ističe Zlatna povelja Matice Hrvatske, nagarda Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a temeljnim proučavanjem istorije grada Barbana proglašen je njegovim počasnim građaninom.

Kroz veoma zanimljivu prezentaciju autor nas je upoznao sa značajem Lepatntske bitke kroz istoriju. Lepantska bitka predstavlja jedan od najznačajnijih događaja pomorske istorije u svjetskim razmjerama. Odigrala se 7. oktobra 1571. godine u sklopu osmansko-mletačkog, Kiparskog rata (1570 -1573). Dugogodišnjim naučno-istraživačkim radom autor je proučavao istorijske izvore u mnogim muzejima, arhivima  i bibliotekama u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama. Među njima su: Biblioteka gradskog muzeja (Italija), Univerzitetska knjižara (Padova, Italija), Biblioteka gradskog muzeja (Padova, Italija), Vatikanski apostolski arhiv, Kazanatska biblioteka (Rim, Italija), Nacionalna biblioteka Španije (Madrid, Španija), Državni arhiv u Veneciji, Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Institut za vojna pomorska istraživanja u Veneciji.

 

 

 

 

Broj posjeta : 156