Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Pomorski fakultet u Kotoru potpisali memorandum o saradnji na polju pomorske i podvodne kulturne baštine




Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Pomorski fakultet u Kotoru, Univerzitet Crne Gore i organizacione jedinice fakulteta, Centar za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, odnosno Laboratorija za arheologiju pomorstva, potpisali su Memorandum o saradnji sa ciljem naučnoistraživačke i stručne saradnje u oblasti pomorske i podvodne kulturne baštine.

Memorandum predstavlja okvir institucionalne saradnje na realizaciji naučnoistraživačkih projekata kojima je predmet pomorska i podvodna kulturna baština Crne Gore. Saradnja će imati za cilj podršku razvoju koji će voditi ka boljoj institucionalnoj prepoznatost podvodne kulturne baštine i njenoj promociji kroz korišćenje digitalnih tehnologija.

Institucije će blisko sarađivati na svim aspektima implementacije UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, kao i na razvoju modernih sistema za zaštitu podvodne kulturne baštine. Bitan doprinos saradnje će se ogledati u izgradnji baze podataka podvodne kulturne baštine Crne Gore. Saradnja će se realizovati na polju razmijene podataka, digitalizacije podvodne kulturne baštine i primjene metoda daljinske detekcije i tehnika digitalne dokumentacije. Institucije će sarađivati na organizaciji naučnih simpozija, kulturnih manifestacija, u realizaciji edukativnih programa, izložbi i promocija vezanih za atraktivnu podvodnu kulturnu baštinu Crne Gore.

Memorandum su potpisali direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara dr Maja Ćetković i dekan Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Špiro Ivošević u prostorijama Uprave za zaštitu kulturnih dobara na Cetinju.

 



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.