Odbrana polaznih istraživanja/ mr Ivan Mraković/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Da će mr Ivan Mraković javno braniti polazna istraživanja u okviru prijavljene doktorske disertacije pod nazivom “Sinteza V-AtoN-a u Bokokotorskom zalivu s ciljem unaprijeđenja sigurnosti plovidbe”.

Kandidat će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

  • Dr Rino Bošnjak, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,
  • Dr Enis Kočan, redovni profesor Elektrotehničkog fakultetu Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Tatijana Dlabač, vanredna profesorica Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana će biti održana u petak, 1. septembra 2023. godine, sa početkom u 12.00h u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.