Master rad/ Lazar Mrdović / Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će Lazar Mrdović, javno braniti svoj master rad »Simulaciono i eksperimentalno ispitivanje uticaja različitih vrsta brodskih pomoćnih mašina na polazne karakteristiker asinhrone mašine« , pred Komisijom za odbranu u sastavu:

- Prof.dr Tatijana Dlabač, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

- Dr Sead Cvrk, Pomorski fakultet  Kotor, član,

- Doc.dr Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet UCG, mentor.

Javna odbrana će se održati dana 27. decembra  2023. godine, srijeda, sa početkom u 15,00 časova u  amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                                         Master  studijeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.