Master rad/ Milica Stanišić/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će Milica Stanišić, javno braniti svoj master rad »Upravljanje marketingom na bazi istraživanja satisfakcije korisnika na primjeru marine Porto Montenegro « , pred Komisijom za odbranu u sastavu:

- Doc.dr Ivona Milić Beran,  Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik,

- Dr Zoran Kovačević, Pomorski fakultet Kotor, član,

- Prof.dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 

Javna odbrana će se održati dana 28. decembra  2023. godine, četvrtak, sa početkom u 13,00 časova u   Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                                         Master  studijeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.