Pomorskom fakultetu Kotor odobren za finansiranje PORTS PLUS projekat u okviru programa Interreg - IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora (poziv: kapitalizacija)
Pomorskom fakultetu Kotor odobren za finansiranje PORTS PLUS projekat u okviru programa Interreg - IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora (poziv: kapitalizacija)

Pomorski fakultet Kotor će u narednih šest mjeseci zajedno sa partnerima iz Italije i Albanije učestvovati u promociji fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti na području južnog Jadrana kroz realizaciju projekta pod nazivom “PrOmoting Resilient, Sustainable, and Smart Transport and logistic activities in the South Adriatic Area (PORTS PLUS)” odobrenog kroz poziv kapitalizacije za Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora program. Ukupan budžet projekta je 91 hiljada eura, a pored našeg fakulteta, koordinatorska institucija projekta je GE.IN.LOGISTIC iz Italije, dok će partner iz Albanije biti Institut za transport u Tirani.

PORTS PLUS projekat ima za cilj validaciju i kapitalizaciju znanja i sadržaja proizvedenih u okviru prethodnog PORTS projekta koji podrazumijeva izgradnju sveobuhvatnog pravca koji će biti definisan na javnim radionicama i seminarima posvećenim izgradnji zelenog transporta, održivosti i bezbjednosti luka. Projekat je koncipiran na način da značajnu ulogu ima uključivanje interesnih grupa, kao što su: studenti koji raspolažu znanjem o pomorskom transportu i logistici, radu javnih i privatnih operatora prevoza, kao i profesionalaca koji se bave ovim oblastima u zemljama, učesnicama projekta.

Konkretno, kroz PORTS PLUS će se elaborirati izazovi koji su uticali na pomorsku privredu tokom i nakon pojave COVID-19 pandemije, sa jedne strane; sa druge strane, nedavni EU i međunarodni propisi koji pozivaju na novi plan rasta čiji je cilj transformacija EU u carbon-free ekonomiju do 2050. godine. Ovaj projekat predviđa organizaciju šest prekograničnih radionica sa svrhom pružanje stručnih informacija i alata za suočavanje sa glavnim izazovima vezanim za implementaciju fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logistike na području južnog Jadrana. Planirano je da se na proljeće organizuje radionica u Crnoj Gori, na temu “Razvoj pametnih i zelenih luka”.

Više o projektu pročitajte na: https://radiokotor.info/clanak/drustvo/virtuelnim-zaronom-do-18-podvodnih-kulturnih-lokaliteta/2Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.