Pomorski fakultet Kotor, 15.09.2017

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Brodomasinstvu BarPrijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Brodomasinstvu Bar dat je u prilogu.

Dokumenti