Pomorski fakultet Kotor, 05.12.2017

Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukamaPOMORSKE NAUKE

Obavještenje

Za studente koji polažu  kolokvijume iz  Otpornosti materijala

 

Popravni 2. ili 3.ili oba kolokvijuma iz Otpornosti materijla će se održati u PETAK  8.12.2017. g.  sa pocetkom u 15:15h.

Na popravnim kolokvijumima student može popravljati  ili oba ili samo jedan zadatak . Pri tome, važeci je veći je veći broj poena ukoliko se osvoji više od 50%   već osvojenih poena.

Na kolokvijumu:

  • Literatura je  dozvoljena,
  • Identifikacioni dokument je obavezan,
  • Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, čak i kao kalkulatora,
  • Papir ne treba donositi.

 

 

 

                                                                                                                                         Predmetni nastavnik,

5.12.2017. g.                                                                                                                    Prof. dr Goran Ćulafić