Pomorski fakultet Kotor, 23.12.2017

Rezultati kolokvijuma IV iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma IV iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.