Pomorski fakultet Kotor, 28.12.2017

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama, 27.12.2017.Rezultati popravnih kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama, 27.12.2017. godine dati su na oglasnoj tabli.