Pomorski fakultet Kotor, 19.01.2018

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukamaRezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.