Pomorski fakultet Kotor, 22.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Navigacije II na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma I iz Navigacije II na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.