Pomorski fakultet Kotor, 05.12.2017

Predavanja iz Navigacije II na Pomorskim naukamaPredavanja iz Navigacije II na Pomorskim naukama odrzace se u ponedjeljak, 11. decembra 2017. godine sa pocetkom u 11:00 sati u prostoriji nautičkog simulatora.