Pomorski fakultet Kotor, 23.01.2018

Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukamaRezultati zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama dati su u na oglasnoj tabli.