Pomorski fakultet Kotor, 26.01.2018

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukamaRezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama dati su na oglasnoj tabli.