Pomorski fakultet Kotor, 04.04.2018

Popravni kolokvijum I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama Popravni kolokvijum I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama odrzace se u utorak, 17. aprila 2018. godine sa pocetkom u 12:15 sati.