Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2018

Termin prvog kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukamaPrvi kolokvijum iz Pomorskih telekomunikacija će se održati u četvrtak, 15. marta, po sledećem rasporedu:

- 10.30h - Studenti sa neparnim brojem indeksa,
- 11.00h - Studenti sa parnim brojem indeksa.

Studenti su obavezni da na kolokvijum ponesu indeks, ili neki drugi identifikacioni dokument.