Pomorski fakultet Kotor, 16.04.2018

Termin drugog kolokvijumaDrugi kolokvijum iz Pomorskih telekomunikacija će se održati u četvrtak, 19. aprila 2018. godine, po sledećem rasporedu:

- 10.30h - Studenti sa neparnim brojem indeksa,
- 11.10h - Studenti sa parnim brojem indeksa.

Studenti su obavezni da na kolokvijum ponesu indeks, ili neki drugi identifikacioni dokument.