Pomorski fakultet Kotor, 04.06.2018

Rezultati nakon Zavrsnog ispita iz ekonomskih integracija i EURezultati nakon Zavrsnog ispita iz ekonomskih integracija i EU dati su na oglasnoj tabli.

Mozete pogledati ukupne rezultate nakon Zavrsnog ispita. Eventualne korekcije i konsultacije u terminu Popravnog zavrsnog ispita 12.06.2018. godine