Pomorski fakultet Kotor, 12.06.2018

Rezultati nakon Popravnog Zavrsnog ispita iz Ekonomskih integracija i EU na MNFinalni rezultati nakon popravnog Završnog ispita održanog 12.06.2018. godine dati su na oglasnoj tabli.