Pomorski fakultet Kotor, 10.04.2018

Rezultati kolokvijuma I iz Transportnog ugovornog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)Rezultati kolokvijuma I iz Transportnog ugovornog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) dati su na oglasnoj tabli.