Pomorski fakultet Kotor, 11.09.2018

Osnovne informacijePružamo kvalitetnu obuku koja sadašnjim i budućim pomorcima osigurava znanje i vještine potrebne za uspješan radni angažman na brodu.