Pomorski fakultet Kotor -   13.02.2022
  Sigurnost i bezbjednost na prvom mjestu!
Pomorski fakultet Kotor -   25.01.2022
  Kvalitet obuka na prvom mjestu
Pomorski fakultet Kotor -   19.01.2022
  Osnovne obuke - priprema za ukrcaj na brod
Pomorski fakultet Kotor -   30.12.2021
  Training the trainer
Pomorski fakultet Kotor -   10.06.2021
  Termin održavanja osnovnih obuka
Pomorski fakultet Kotor -   05.05.2021
  Obuke za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija
Pomorski fakultet Kotor -   31.03.2021
  Važnost komunikacije u operacijama traganja i spašavanja
Pomorski fakultet Kotor -   16.03.2021
  Dragocjena iskustva sa kadeture
Pomorski fakultet Kotor -   17.02.2021
  Obnova sertifikata Centra za obuku
Pomorski fakultet Kotor -   12.10.2020
  Uspješno završena obuka iz upravljanja gašenjem požara
Pomorski fakultet Kotor -   06.07.2020
  Studenti završne godine obavili osnovne obuke
Pomorski fakultet Kotor -   15.02.2019
  Marlins English Language test