PROCHA-SMA

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore je 01.11.2018. godine započet projekat pod nazivom: “Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici” - PROCHA-SMA (eng. Production and characterisation of shape memory materials for use in dentistry and nautics) koji se finansira iz sredstava EUREKA i trajaće do 01.05.2022. godine. Koordinator projekta je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, rukovodilac je profesor doktor Aleksandar Lazić, dok su pridruženi partneri Pomorski fakultet Kotor, Univerziteta Crne Gore i Zlatarna Celјe d.o.o. Beograd, Srbija. Projekat se bazira na razvoju optimalnog...

Radni sastanci i događaji

Publikacije